ana sayfa

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, teknik müşavirlik sektörünü güçlendirmek amacıyla ve sektörün gündeminde olan konularda üyelerinden oluşan "Komiteler" adı altında çalışma grupları oluşturmaktadır. Komiteler, kuruluş amaçları olan projelerin tamamlanması ile görev sürelerini tamamlamaktadırlar. Ülke gündemindeki güncel konularda ise; komitelerden daha kısa süreli ve küçük"Çalışma Grupları" oluşturulmaktadır. Komite ve çalışma gruplarından bazıları aşağıda belirtilmiştir.

1. İhale Mevzuatı İzleme Komisyonu:

Özellikle yutiçi projelerinde sektörle ilgili kamu kuruluşlarının ihalelerini takip ederek, üye firmalara fayda sağlamak amaçlanmıştır. 

2. Parlamento İlişkileri Komisyonu:

Birliğin faaliyetlerini ve fikirlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Komisyonlarda (Bayındırlık, Plan-Bütçe, Çevre vb.) sektörel ve etik açıdan duyurmak amacına yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulmuş olup TBMM Daimi Komisyonlardan Birliğimizle ilgili olanlar ile temasa geçilmiş ve Komisyon Başkanlarına ziyaretlerde bulunulmuştur.

3. Dergi Yayın Kurulu: 

"Nitelikli hizmet üretme" anlayışına bağlı olarak Müşavir kavramını ve müşavirlik sektörünü tanıtım amacı ile 3 ayda bir yayımlanan tm "Teknik Müşavir" Dergisi’nin Teknik ve Seçici Kurulu olarak Yönetim Kuruluna bağlı ancak özerk çalışır. 

4. Birlik Etkinliğinin Arttırılması Komisyonu:

Birliğin sektör içinde ve dışında tanıtm toplantıları düzenlenerek kamuoyuna görüşleri açıklamak ve aynı zamanda Birlik üyelerinin birbirleriyle iletişimlerini güçlendirmek için çalışmalar yapmak hedeflenmiştir.