ana sayfa

GEM - GENÇ MÜHENDİS MİMARLAR PLATFORMU

Genç Mühendis ve Mimarlar Platformu (GEM), TürkMMMB Müşavir Mühendislik Sektörü Geliştirme AB Projesi kapsamında düzenlenen dördüncü etkinlik olan Genç Uzmanlar programıyla 29 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur. Bu program ardından Haziran ayında yapılan AB Projesi Kapanış Konferansı ile ilgililere duyurulmuştur. Platform, Temmuz ayında yaptığı yoğun toplantılar ile GEM yapılandırılmasını, amaç ve görevlerini belirlemiştir. Bundan sonrada kendine hedef edindiği amaçlar doğrultusunda büyüyerek genişlemeye devam edecek, çalışmalarını ve etkinliğini arttırarak sürdürecektir.

GEM AMAÇLARIMIZ

GEM – Genel Amaç

Genç beyinlerin mühendislik ve mimarlık alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmek, yetki ve sorumluluklarını artırarak teknik müşavirlik sektöründeki tüm paydaşların gelişimine katkıda bulunmaktır.

GEM – Özel Amaçlar

1.GEM üyelerinin mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanması; bu amaçla eğitim ihtiyaç listesinin oluşturulup TürkMMMB ile eşgüdümlü eğitimler düzenlenmesi.

2.Mühendislik – Mimarlık mesleğine karşı azalan ilginin arttırılarak öncelikli kariyer hedefi olması için çalışmaların yapılması. Bu amaçla üniversitelerden öğrenci/akademisyen, kamu ve özel sektörden genç mühendis ve mimarların planlı şekilde GEM platformuna dahil edilmesinin sağlanması.

3.GEM bünyesinde teknik etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmesi.

4.Tüm kurumlardan çeşitli katılımlarla sektör sorunlarının tartışılması, çözüm önerilerinin ortaya konması ve yetkili kişilere duyurulması. 

5.“FIDIC ve EFCA Young Professionals” gibi uluslararası platformlarla temasa geçerek GEM yapılanmasını kuvvetlendirilmesi ve uluslararası nitelik kazandırılması.

6.Çeşitli iletişim yollarıyla ve planlı tanıtımlarla hedef kitleye ulaşılması.

7.GEM üyeleri arasında bilgi paylaşımının sağlanması. (Networking)

8.GEM üyelerinin katılımıyla sosyal aktivitelerin düzenlenmesi. 

ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV TANIMLARI ve FAALİYET KALEMLERİ

GEM Platformu genel ve özel amaçlarına ulaşmak için yapmayı planladığı aktiviteleri dört çalışma grubu ile gerçekleştirecektir. Çalışma gruplarımız şu şekildedir;

1.Üyelik Geliştirme Çalışma Grubu – ÜGÇG

2.Faaliyetler Çalışma Grubu – FÇG

3.Dış İlişkiler Çalışma Grubu – DİÇG

4.İletişim Çalışma Grubu – İÇG

KÖPRÜBAŞI BARAJI TEKNİK GEZİSİ - 24 Ekim 2010

GEM Platformu tarafından, TürkMMMB Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Sayın Salih Bilgin AKMAN’ın öncülüğünde 24 Ekim 2010 Pazar günü Bolu Mengen’deki Köprübaşı Barajı’na bir teknik gezi düzenlenmiştir. Oldukça keyifli ve bilgilendirici olan söz konusu geziye çeşitli firmalardan toplam 42 kişi katılmıştır.

1.  GEM KONFERANSI - 22 Ekim 2009 / Rixos Grand Ankara Oteli

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) tarafından organize edilen 1. GEM Konferansı 22 Ekim 2009 tarihinde Rixos Grand Ankara Oteli’nde gerçekleşti. Açılışını TürkMMMB Yönetim Kurulu Başkanı A. Erkan Şahmalı’nın gerçekleştirdiği konferans çeşitli kurumlardan davetli konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.

Konferansın birinci oturumunda ODTÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nebi Sümer “Değişen Dünya – Değişen Gençlik”, TürkMMMB Yönetim Kurulu Üyesi Levent Tosun “Nesiller”, Günarda A.Ş.’den Ferda Şahmalı “2025’e Doğru Nüfus ve Yeni Açılımlar” ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar “Mühendis ve Mimarların Yetiştirilmesinde Üniversitelerin Rolü ve Önemi” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi.

GEM Platformu tanıtımı ile başlayan ikinci oturumda ise “Nesiller Birbirinden Ne Bekliyor?” konulu panel ve forumun ardından GEM adına taahüt ve çağrı yapıldı.

Konferansın son konuğu Kişisel/Kurumsal Gelişim Uzmanı ve Eğitimci Ali İsmet Koçak’ın konuşması katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

1. TANIŞMA TOPLANTISI - 15 Ağustos 2009 / Midi Otel - Ankara

Gem Semineri - Teknik Müşavir Nedir?

 

 İLETİŞİM

gemplatformu@googlegroups.com