ana sayfa

3.Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu Çalışma Komitesi (28 Kasım 2014)

28 Kasım 2014; Ankara


 DSİ tarafından 2015 yılı Ekim ayı içerisinde yapılması planlanan «3.Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu» hazırlıkları başlamıştır.Sempozyum için ilki 28 Kasım 2014, ikincisi 3 Aralık 2014 tarihlerinde olmak üzere Birliğimizde, üye firmalarımız ile sektörde çalışan diğer firmaların katılımı ile Teknik Komite toplantıları düzenlenmiştir. Komite başlıklarının ve çalışma prensiplerinin belirlendiği toplantıların amacı sempozyum sonucunda sulama projelerine yönelik kriterlerin düzenlenmesidir.