ana sayfa

EFCA-Kamu İşveren Eğitim Kitapçığı


2014’de yayımlanan son AB muktesabına uygun olarak  2018 yılında revize edilmiş; AB fonlarıyla finanse edilen satın almalarda (müşavirlik hizmetleri, yapım işleri ve mal alımı), işverene bu ihalelerin nasıl hazırlanması ve yapılması gerektiğini anlatıyor ve ayrıca yapılan yanlışları vurguluyor, karşılığında önerilerini  açıklıyor. 

EFCA-Kamu İşveren Eğitim Kitapçığı