ana sayfa

Kamu İhale Kanunu Düzenleme Çalışmaları Toplantısı

28 Eylül 2011; Ankara


 Kamu İhale Kurumu Yönetmeliği’nde yapılması beklenen değişikliklere dair Birlik olarak vereceğimiz görüşler kapsamında, 28 Eylül 2011 tarihinde ,Birlik Merkezi’nde üye firmalarımızın ve Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda;

• Personele dair SGK Hizmet Bildirimi’nin firmaları zorladığı,

• Teklif ve ön yeterlilik aşamalarında sunulacak belgelerin kesin olmaması nedeniyle her firmanın farklı belgelerle başvurularda bulunduğu,

• Personele dair puanlamanın her personel bazında ayrı ayrı belirtilmemesi nedeni ile idarelerin değerlendirme kriterlerinin izlenemediği,

• Anahtar personel ve teknik personel arasında fark gözetilmeden her personelden istenen belgelerin olduğu,

• Personelden taahhüt istendiği,

• Müşavirlik sektöründe «İş Bitirme Belgesi» alımının zor olması nedeni ile çoğu bitmiş olan işlerin dahi referans olarak österilemediği,

• İhale kapsamında değerlendirilen ön yeterlilik alan firma sayısının fazla olduğu,

• Müşavir kaynaklı olmayan, başka nedenlerden dolayı uzayan işlerde müşavire ek ödeme veya keşif artışı uygulanmadığı,

• Müşavirin tazmin sorumluluğu

• İhalelerden önce yaklaşık maliyetin açıklanmadığı konuları dile getirilmiştir.

Bu konular bir rapor haline getirilerek ilgili birimlere sunulmuştur.