ana sayfa

TürkMMMB Üyeleri ile İstanbul'da Yemek

9 Ağustos 2012; İstanbul


Toplantıda İstanbul'daki üyelerimizin yaşadıkları sorunlar ile Birlik'ten beklentileri görüşülmüştür.