ana sayfa

TürkMMMB 9. TMK Arama Toplantısı

27 Mart 2014; Ankara


9. Teknik Müşavirlik Kongresi kapsamında, 27 Mart 2014 Perşembe günü üyelere özel oturumda gerçekleştirilen ve Türk Teknik Müşavirlik Firmalarının Ülke Pazarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konularının işlendiği "Arama Toplantısı"na ilişkin sonuç bildirgesi aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.

 

Arama Toplantısı Sonuç Bildirgesi