Geçmiş Yıllardaki Teknik Müşavirlik Kongreleri (2003-2009)


7. Teknik Müşavirlik Kongresi ("Yaratıcı Düşünce ve Teknik Müşavir") 9- 10 Nisan 2009 / Swiss Otel - ANKARA

6.Teknik Müşavirlik Kongresi ("Teknik Müşavirin Yarattığı Katma Değer") 3- 4 Nisan 2008 / Swiss Otel - ANKARA

5.Teknik Müşavirlik Kongresi ("Teknik Müşavirliğin Konumu- Dünya Ne Yapıyor? Biz Neredeyiz?") 12- 13 Nisan 2007 / Swiss Otel - ANKARA

4.Teknik Müşavirlik Kongresi ("Hizmet İhracatı ve Teknik Müşavirliğin Ülke Ekonomisine Katkısı") 13- 14 Nisan 2006 / Hilton Otel - ANKARA

3.Teknik Müşavirlik Kongresi ("Bilim, Teknik ve Teknoloji Bağlamında Teknik Müşavir") 17- 18 Mart 2005 / Hilton Otel - ANKARA

2.Teknik Müşavirlik Kongresi ("Müşavir- İşveren İlişkileri") 25- 26 Mart 2004 / Hilton Otel - ANKARA

1.Teknik Müşavirlik Kongresi ("Mühendis ve Mimarlıkta Tasarım ve Projelendirme Hizmetleri") 20- 21 Mart 2003 / Hilton Otel - ANKARA