UÇK (DAB) / Hakem Listesi Oluşturulması Çalışmaları


Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, uzun yıllardır uluslararası finansman kuruluşları destekli projelerde İdare ve Yüklenici arasında çıkan ihtilaflı durumların çözümü aşamasında Bilirkişi/Hakem/UÇK belirlenmesinde atama makamı olarak görevlidir.

İlgili sözleşmelerin kapsamının genişlemesi ve güncel gelişmeler ile ortaya çıkan koşullar, bu konulardaki uzman ihtiyacının artmasına neden olmuştur.

Bu nedenle, bazı sözleşmelerde atama makamı olan TürkMMMB, aşağıdaki kriterler dahilinde sözleşme yönetimi, inşaat yönetimi, uluslararası sözleşmeler, fiyat artışları, yeni fiyat oluşumları, vb. gibi konularda uygulama deneyimine sahip mühendis, akademisyen, mimar ve hukukçulardan oluşan bir “Bilirkişi/Hakem/UÇK LİSTESİ” hazırlamak için çalışmalara başlamıştır.

Bu listenin TürkMMMB'nin referansını ve prestijini sarsmayacak, ayrıca konularında fenni ve teknik kurallara uyarak bağımsız bir şekilde titiz davranacak kişilerden oluşması sağlanacaktır.

TürkMMMB Hakem/ Bilirkişi/Hakem/UÇK Listesi Ana Kriterleri:

- Üniversitelerin Mühendislik, Hukuk veya Mimarlık bölümlerinden mezun olmak
- En az 20 yıllık mesleki deneyime sahip olmak
- En az 10 yıllık FIDIC, İnşaat Yönetimi, Proje Yönetimi, Sözleşme Yönetimi, Kontrollük konularında tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübesini referans, sertifika ve/veya iş bitirme belgeleri ile kanıtlamak.
- Çok iyi derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak.

Bu özelliklere sahip olan istekliler konuyla ilgili detay bilgiye aşağıdaki bağlantıdan oluşabilir.

BİLİRKİŞİ - HAKEM - UÇK LİSTESİ